ESP | ENG
Fennecus zerda

Expedicions i viatges a Egipte, Nord d'Àfrica, Orient Pròxim i Àfrica Oriental | Guiatge especialitzat
Assessor científic, continguts culturals i comunicació | Recerca | Docència

Lluna al Desert Blanc (Egipte)